Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:46 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ

07:00

26.5°C / 27.9°C
Mây cụm Mây cụm
82%
0.97 km/giờ

10:00

28.5°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2 km/giờ

13:00

30.6°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
0.49 km/giờ

16:00

31.3°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.8 km/giờ

19:00

28.1°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.77 km/giờ

22:00

26°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.22 km/giờ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa vừa

01:00

26°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.53 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1 km/giờ

07:00

27.5°C / 27.1°C
Mây cụm Mây cụm
83%
0.74 km/giờ

10:00

30.4°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
0.42 km/giờ

13:00

34.6°C / 38.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
52%
1.31 km/giờ

16:00

31°C / 35.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
3.25 km/giờ

19:00

27.3°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.94 km/giờ

22:00

26.4°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.11 km/giờ
Ngày/Đêm
32.8/ 26°
Sáng/Tối
24.5/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Nhiều mây

01:00

25.9°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.43 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.69 km/giờ

07:00

26.3°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.93 km/giờ

10:00

29.1°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2 km/giờ

13:00

33.4°C / 37.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
3.07 km/giờ

16:00

30.7°C / 36.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
4.11 km/giờ

19:00

27.6°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.99 km/giờ

22:00

26.5°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.19 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 27°
Sáng/Tối
25.3/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa vừa

01:00

26.8°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.5 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.86 km/giờ

07:00

27°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.32 km/giờ

10:00

30.6°C / 35.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
76%
4.91 km/giờ

13:00

30.5°C / 37.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
74%
5.4 km/giờ

16:00

28.8°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.91 km/giờ

19:00

27.4°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.56 km/giờ

22:00

27°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.92 km/giờ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.41 km/giờ

04:00

26.1°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.01 km/giờ

07:00

26.9°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.29 km/giờ

10:00

26°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.57 km/giờ

13:00

26.4°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.69 km/giờ

16:00

28.5°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.48 km/giờ

19:00

26.8°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.15 km/giờ

22:00

26.7°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.4 km/giờ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.6°
Sáng/Tối
26.8/ 35.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ

01:00

25.3°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.14 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.28 km/giờ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 25.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Thấp/Cao

24.1°/34.2°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0.93