Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:09 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
25/ 36°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 37°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 38°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 39°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 39°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 40°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
27/ 39°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây rải rác 33°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.41 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.81