Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:00 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
30.2/ 25.5°
Sáng/Tối
23.8/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.9/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 24.5°
Sáng/Tối
23.1/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 31.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 33.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 35.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.5°
Sáng/Tối
23.5/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 22.8°
Sáng/Tối
23.9/ 25.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 29.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Thấp/Cao

24.3°/33.1°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.59 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0