Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:32 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Mưa nhẹ
Huyện Yên Thế
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Thấp/Cao

14°/17°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.83 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0