Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:04 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Nhiều mây
Huyện Yên Thế
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:13
Thấp/Cao

16°/26°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

1.71