Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:38 | 12/08/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Mưa nhẹ
Huyện Yên Thế
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:28
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0