Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:53 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
10/
Áp suất

1019 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
7/
Áp suất

1019 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
8/ 10°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 10°
Sáng/Tối
20/ 11°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:54
Mưa nhẹ
Huyện Yên Thế
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:36
Thấp/Cao

16°/22°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

1.14