Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:01 | 24/07/2024
Nhiều mây 27.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 31.7°.

Thấp/Cao
25.7°/36.4°
Độ ẩm
92%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.03 km/giờ
Điểm ngưng
25.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
988.01
NH3
8.49
NO
0
NO2
16.97
O3
80.82
PM10
59.33
PM25
50.6
SO2
10.73

Thời tiết Huyện Lục Nam - Bắc Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lục Nam - Bắc Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lục Nam - Bắc Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Lục Nam - Bắc Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lục Nam - Bắc Giang những ngày tới