Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:50 | 24/04/2024
Nhiều mây 27.3°

Nhiều mây

Cảm giác như 30.9°.

Thấp/Cao
25.8°/32.8°
Độ ẩm
79%
Tầm nhìn
9.83 km
Gió
1.06 km/giờ
Điểm ngưng
23.1 °C
Chỉ số UV
3.12

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
567.44
NH3
1.03
NO
0.11
NO2
6.77
O3
28.97
PM10
49.66
PM25
46.8
SO2
6.26

Thời tiết Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang những ngày tới