Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:22 | 23/06/2024
Nhiều mây 28.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 33.5°.

Thấp/Cao
26.9°/35.6°
Độ ẩm
88%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.55 km/giờ
Điểm ngưng
26.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
774.38
NH3
11.02
NO
0.25
NO2
24.33
O3
7.78
PM10
42.35
PM25
36.34
SO2
6.08

Thời tiết Huyện Tân Yên - Bắc Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Yên - Bắc Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tân Yên - Bắc Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tân Yên - Bắc Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Yên - Bắc Giang những ngày tới