Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:53 | 08/02/2023
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.62 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.01 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.94 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.89 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.9 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.11 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.29 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.4 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.02 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.03 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.1 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.58 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.52 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.88 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.4 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.55 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.33 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.19 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.17 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
4.4 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.51 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.22 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.9 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.89 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:50
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.03 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.31 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.2 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
5.78 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
6.29 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
7.95 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
5.12 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
4.41 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Thấp/Cao

21°/24°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.62 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0