Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:16 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 25.2°
Sáng/Tối
27.2/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 25.6°
Sáng/Tối
28/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.2°
Sáng/Tối
29.8/ 30.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.8°
Sáng/Tối
29/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.2°
Sáng/Tối
28.8/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.8°
Sáng/Tối
27.2/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.7/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22.6°
Sáng/Tối
25.5/ 23.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 24.1°
Sáng/Tối
22.3/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 26.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.7°
Sáng/Tối
25.1/ 26.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23.6°
Sáng/Tối
25.7/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.7/ 23.2°
Sáng/Tối
27/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.4/ 26.3°
Sáng/Tối
26.5/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.8°
Sáng/Tối
26.4/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27°
Sáng/Tối
25.6/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 28.8°
Sáng/Tối
28/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 28°
Sáng/Tối
28.4/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26°
Sáng/Tối
27.9/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 27.6°
Sáng/Tối
28/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Thấp/Cao

25.8°/34.5°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

17.2 °C

Chỉ số UV

0.78