Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:00 | 11/12/2023
Thấp/Cao
24.6/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.4/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.3/ 23.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.7/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.2/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.9/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 24.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Thấp/Cao

21.3°/27°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0