Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:32 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Huyện Việt Yên
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:37
Thấp/Cao

16°/19°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0.33