Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:17 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Mưa nhẹ

13:00

32°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
1.54 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
3.38 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.77 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
81%
1.43 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mây thưa

01:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
83%
0.13 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
84%
1.1 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
83%
1.98 km/giờ

10:00

31°C / 35°C
Mây thưa Mây thưa
62%
3.3 km/giờ

13:00

34°C / 37°C
Mây thưa Mây thưa
47%
2.06 km/giờ

16:00

34°C / 37°C
Mây rải rác Mây rải rác
47%
0.54 km/giờ

19:00

29°C / 32°C
Mây cụm Mây cụm
68%
3.01 km/giờ

22:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
0.06 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.93 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
75%
3.01 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.46 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.14 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
4.41 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.2 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
6.87 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.72 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.51 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.95 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.21 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.7 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.68 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
3.16 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.37 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.74 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.32 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.05 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.56 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.93 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.01 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.46 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.77 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.99 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.7 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.58 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.49 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.73 km/giờ
Huyện Việt Yên
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.55 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

9.47