Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:33 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
34.7/ 30°
Sáng/Tối
28.2/ 35.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Nhiều mây

01:00

32.7°C / 39.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.44 km/giờ

04:00

31.8°C / 38.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.82 km/giờ

07:00

30.9°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.64 km/giờ

10:00

32.3°C / 39.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.63 km/giờ

13:00

35.4°C / 42°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
3.26 km/giờ

16:00

37°C / 43.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
0.62 km/giờ

19:00

32.7°C / 39.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
3.5 km/giờ

22:00

30.7°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.61 km/giờ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.5°
Sáng/Tối
28.8/ 33.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa vừa

01:00

29.4°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.75 km/giờ

04:00

28.2°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.08 km/giờ

07:00

29°C / 36.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.35 km/giờ

10:00

31.3°C / 38.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
0.72 km/giờ

13:00

35.8°C / 42.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
55%
2.59 km/giờ

16:00

34.7°C / 41.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
2.57 km/giờ

19:00

32°C / 38.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.57 km/giờ

22:00

30.3°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.66 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa vừa

01:00

28.7°C / 33.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
2.22 km/giờ

04:00

26.4°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.71 km/giờ

07:00

28°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.18 km/giờ

10:00

26.1°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.93 km/giờ

13:00

26.6°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.18 km/giờ

16:00

28.3°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.97 km/giờ

19:00

27.9°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.41 km/giờ

22:00

28°C / 30.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.57 km/giờ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.5°
Sáng/Tối
26.8/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa nhẹ

01:00

26.2°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.61 km/giờ

04:00

26.9°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.81 km/giờ

07:00

27.4°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.39 km/giờ

10:00

31.2°C / 38.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.66 km/giờ

13:00

34°C / 40.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
2.64 km/giờ

16:00

35.4°C / 41.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
53%
3.53 km/giờ

19:00

30.2°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
4 km/giờ

22:00

28°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.32 km/giờ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.8°
Sáng/Tối
26.8/ 35.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa vừa

01:00

28.4°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.99 km/giờ

04:00

26.7°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.16 km/giờ

07:00

28.8°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.29 km/giờ

10:00

33.9°C / 40.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
2.06 km/giờ

13:00

36.4°C / 41.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
3.08 km/giờ

16:00

35.4°C / 42.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
54%
4.37 km/giờ

19:00

29.7°C / 36.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
5.46 km/giờ

22:00

28.8°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.18 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Thấp/Cao

28.9°/36.3°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.21 km/giờ

Điểm ngưng

30.3 °C

Chỉ số UV

0