Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:15 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:12
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0