Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:38 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
26.5/ 24.3°
Sáng/Tối
26.8/ 25.2°
Áp suất

996 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.5/ 27.5°
Sáng/Tối
25.4/ 29.5°
Áp suất

995 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 27.1°
Sáng/Tối
26.6/ 30.9°
Áp suất

993 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 29.8°
Sáng/Tối
28.5/ 32.9°
Áp suất

995 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.5/ 29.2°
Sáng/Tối
29.9/ 32.3°
Áp suất

997 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.4°
Sáng/Tối
26.2/ 28.4°
Áp suất

999 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 25.8°
Áp suất

998 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 27°
Áp suất

996 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.1°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 26.9°
Áp suất

998 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27.1°
Sáng/Tối
26.7/ 28.4°
Áp suất

997 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 28.7°
Sáng/Tối
27.1/ 30.9°
Áp suất

998 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28.5/ 29.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 30.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28.4/ 30.7°
Áp suất

998 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa cường độ nặng 26°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Thấp/Cao

24.6°/33.4°

Độ ẩm

94%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.63 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

1.38