Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:34 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
17.3/ 18.9°
Sáng/Tối
12.7/ 18.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.2/ 16.6°
Sáng/Tối
17.8/ 18.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.5/ 12.9°
Sáng/Tối
13.7/ 12.8°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
12.3/ 15.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.8/ 17.1°
Sáng/Tối
14.9/ 19.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.6/ 22.7°
Sáng/Tối
19/ 24.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.2°
Sáng/Tối
22.9/ 26.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.9/ 24.8°
Sáng/Tối
23/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
18.2/ 16.4°
Sáng/Tối
18.6/ 17.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.7/ 14.5°
Sáng/Tối
14.6/ 15.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.8/ 14.7°
Sáng/Tối
13.2/ 14.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.1/ 15.6°
Sáng/Tối
14.9/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.2/ 16.8°
Sáng/Tối
15.8/ 16.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 15.2°
Sáng/Tối
16.4/ 15.4°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 17.2°
Sáng/Tối
16.1/ 18.7°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 12.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Thấp/Cao

12.2°/22.1°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0