Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:56 | 12/08/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Huyện Việt Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:28
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

9.11 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0