Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:42 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
11/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
21/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Bầu trời quang đãng 11°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Thấp/Cao

11°/25°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.07 km/giờ

Điểm ngưng

-0 °C

Chỉ số UV

0