Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:50 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa cường độ nặng
Huyện Việt Yên
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa vừa 29°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.15 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

9.27