Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:15 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 28.4°
Sáng/Tối
25.7/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.2°
Sáng/Tối
24.6/ 34.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.1°
Sáng/Tối
26.3/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.7°
Sáng/Tối
24.2/ 32.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 27.8°
Sáng/Tối
25.9/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.9°
Sáng/Tối
26.1/ 31.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 28.2°
Sáng/Tối
27.9/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 27.8°
Sáng/Tối
28.9/ 28.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.9/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây cụm 29.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Thấp/Cao

24.1°/35.7°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.53 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0