Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:46 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa nhẹ
Huyện Việt Yên
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.34 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.25