Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:03 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
17.9/ 18.3°
Sáng/Tối
12.6/ 18.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Nhiều mây

07:00

12.3°C / 11.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.21 km/giờ

10:00

13°C / 12.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.33 km/giờ

13:00

16.8°C / 15.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
0.91 km/giờ

16:00

20.1°C / 20.6°C
Mây cụm Mây cụm
65%
3.25 km/giờ

19:00

18.2°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.22 km/giờ

22:00

18.6°C / 18.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.76 km/giờ
Ngày/Đêm
20.9/ 15.6°
Sáng/Tối
17.8/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ

01:00

18.2°C / 18.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.13 km/giờ

04:00

18.9°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.12 km/giờ

07:00

18.5°C / 18.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.34 km/giờ

10:00

19.2°C / 19.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.42 km/giờ

13:00

21°C / 20.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.34 km/giờ

16:00

21.8°C / 21.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.8 km/giờ

19:00

17.3°C / 17.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
4.84 km/giờ

22:00

16.4°C / 15.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
5.34 km/giờ
Ngày/Đêm
13.4/ 12.4°
Sáng/Tối
13.7/ 12.9°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mưa nhẹ

01:00

14.2°C / 14.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
5.65 km/giờ

04:00

14.4°C / 13.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
5.72 km/giờ

07:00

13.5°C / 12.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
5.57 km/giờ

10:00

13.4°C / 13.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
5.15 km/giờ

13:00

13.6°C / 12.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
5.04 km/giờ

16:00

13.4°C / 12.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
5.37 km/giờ

19:00

12.6°C / 11.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
5.53 km/giờ

22:00

12.4°C / 11°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
4.74 km/giờ
Ngày/Đêm
15.6/ 15°
Sáng/Tối
12.9/ 15.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mưa nhẹ

01:00

12.3°C / 11.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
3.96 km/giờ

04:00

12.5°C / 11.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.14 km/giờ

07:00

12.6°C / 11.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.61 km/giờ

10:00

14°C / 12.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.99 km/giờ

13:00

15.3°C / 14.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.83 km/giờ

16:00

16.4°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
2.25 km/giờ

19:00

15.7°C / 14.6°C
Mây cụm Mây cụm
68%
2.11 km/giờ

22:00

14.2°C / 14.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.53 km/giờ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 13°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Thấp/Cao

12.6°/21.5°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

8.7 °C

Chỉ số UV

0