Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:13 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
26.3/ 25°
Sáng/Tối
26.4/ 25.5°
Áp suất

997 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa cường độ nặng

13:00

26.3°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.94 km/giờ

16:00

26.8°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.74 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.37 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.24 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 29.8°
Áp suất

996 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa

01:00

25.7°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.56 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.1 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.52 km/giờ

10:00

28°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
4.54 km/giờ

13:00

31.8°C / 38.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
4.08 km/giờ

16:00

31.8°C / 38.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
70%
3.5 km/giờ

19:00

28.2°C / 32.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
2.24 km/giờ

22:00

26.8°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
2.12 km/giờ
Ngày/Đêm
35/ 27.4°
Sáng/Tối
26.6/ 30.6°
Áp suất

993 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ

01:00

26.3°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.37 km/giờ

04:00

26°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.99 km/giờ

07:00

27.2°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.09 km/giờ

10:00

32.1°C / 39.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
4.38 km/giờ

13:00

34.2°C / 41°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
2.11 km/giờ

16:00

33.7°C / 40.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
0.91 km/giờ

19:00

29.5°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.97 km/giờ

22:00

28.4°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.68 km/giờ
Ngày/Đêm
34.1/ 29.4°
Sáng/Tối
28.9/ 32°
Áp suất

995 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ

01:00

27.4°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.55 km/giờ

04:00

26.2°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.09 km/giờ

07:00

28.4°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.95 km/giờ

10:00

30.2°C / 37.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.08 km/giờ

13:00

34.5°C / 41.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
0.85 km/giờ

16:00

36.5°C / 43.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
1.13 km/giờ

19:00

32.9°C / 39.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.19 km/giờ

22:00

29.2°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.23 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 26.6°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Thấp/Cao

25.8°/33.4°

Độ ẩm

93%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.26 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0.77