Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:33 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
16/ 14.7°
Sáng/Tối
13.3/ 16.2°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.7/ 18.3°
Sáng/Tối
14.3/ 20.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.3/ 22.7°
Sáng/Tối
18.9/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 24.1°
Sáng/Tối
22.3/ 27.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.3/ 22.3°
Sáng/Tối
23.8/ 23.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
22.1/ 19.3°
Sáng/Tối
19.4/ 19.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.1/ 18.1°
Sáng/Tối
17.6/ 18.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.3/ 19.1°
Sáng/Tối
18.2/ 20.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.3/ 19.6°
Sáng/Tối
19/ 19.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.4/ 17.5°
Sáng/Tối
18.1/ 17.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 15.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Thấp/Cao

15°/24°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.76 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

2.3