Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:58 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Nhiều mây
Huyện Hiệp Hòa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Thấp/Cao

17°/25°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.96