Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:30 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
10/ 19°
Áp suất

1025 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
11/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Thấp/Cao

11°/24°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

1 °C

Chỉ số UV

0