Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:57 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
34.9/ 30.5°
Sáng/Tối
26.1/ 32.8°
Áp suất

994 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 29.7°
Sáng/Tối
27.8/ 35.2°
Áp suất

995 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.2/ 28.2°
Sáng/Tối
29.5/ 33.1°
Áp suất

998 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 28.9°
Sáng/Tối
27.9/ 29.7°
Áp suất

999 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.5°
Sáng/Tối
26.7/ 25.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.6/ 24.2°
Sáng/Tối
26/ 25.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26.3°
Sáng/Tối
24/ 26.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.8°
Sáng/Tối
26.4/ 29.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28.2°
Sáng/Tối
27.3/ 31.5°
Áp suất

999 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.3/ 29.4°
Sáng/Tối
28.4/ 31.2°
Áp suất

999 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Thấp/Cao

27.2°/38.8°

Độ ẩm

85%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.11 km/giờ

Điểm ngưng

27.8 °C

Chỉ số UV

0