Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:16 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

999 mb

Gió

8.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa cường độ nặng
Huyện Hiệp Hòa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.19 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0