Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:17 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
25/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ
Huyện Hiệp Hòa
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:26
Thấp/Cao

15°/25°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0