Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:07 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
24.9/ 20.1°
Sáng/Tối
17.7/ 21.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.3/ 23.1°
Sáng/Tối
21.4/ 23.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 22.7°
Sáng/Tối
23.8/ 23.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 22°
Sáng/Tối
22.1/ 23.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 21.1°
Sáng/Tối
21.9/ 23.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 22.2°
Sáng/Tối
21.9/ 23.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 22.1°
Sáng/Tối
22.9/ 23.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 22.7°
Sáng/Tối
23/ 24.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.4/ 22.2°
Sáng/Tối
22.3/ 24.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.8/ 15.8°
Sáng/Tối
20.9/ 16.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.3/ 15.4°
Sáng/Tối
14.2/ 15.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 16.8°
Sáng/Tối
15/ 18.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.1/ 11.2°
Sáng/Tối
15/ 12.5°
Áp suất

1028 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 10.7°
Sáng/Tối
10.9/ 12.3°
Áp suất

1029 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
15.1/ 10.1°
Sáng/Tối
8.6/ 12.2°
Áp suất

1028 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
15.7/ 11.3°
Sáng/Tối
9.5/ 12.5°
Áp suất

1028 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
18.1/ 13.8°
Sáng/Tối
10/ 13.5°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
17.8/ 15.3°
Sáng/Tối
13.8/ 15.9°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.9/ 16.1°
Sáng/Tối
15.2/ 16.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.1/ 16.6°
Sáng/Tối
16.3/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.3/ 15.6°
Sáng/Tối
15.2/ 16.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.5/ 15.7°
Sáng/Tối
15.4/ 16.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.9/ 15.9°
Sáng/Tối
15.8/ 16.7°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.4/ 15.8°
Sáng/Tối
15.9/ 16.3°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.6/ 16.6°
Sáng/Tối
15.7/ 16.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 16.6°
Sáng/Tối
16.4/ 17.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 17.3°
Sáng/Tối
16.1/ 18.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
21.4/ 17.8°
Sáng/Tối
16.8/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 16.2°
Sáng/Tối
17.7/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.7/ 18.6°
Sáng/Tối
17.9/ 19.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây rải rác 18.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 17.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Thấp/Cao

17.8°/28.7°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 km/giờ

Điểm ngưng

11.9 °C

Chỉ số UV

0