Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:29 | 24/05/2024
Mây rải rác 27.5°

Mây rải rác

Cảm giác như 30.3°.

Thấp/Cao
25.7°/34.4°
Độ ẩm
87%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.47 km/giờ
Điểm ngưng
26 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1976.01
NH3
17.73
NO
0.5
NO2
34.62
O3
2.39
PM10
180.51
PM25
144.66
SO2
8.94

Thời tiết Xã Hoàng Vân - Huyện Hiệp Hòa theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hoàng Vân - Huyện Hiệp Hòa trong 12h tới

Thời tiết Xã Hoàng Vân - Huyện Hiệp Hòa những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Hoàng Vân - Huyện Hiệp Hòa những ngày tới

Lượng mưa Xã Hoàng Vân - Huyện Hiệp Hòa những ngày tới