Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:03 | 11/12/2023
Thấp/Cao
23/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.6/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.6/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.4/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.5/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.8/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 24.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Thấp/Cao

21.2°/26.1°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0