Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:55 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mây thưa
Đã cập nhật 15 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0