Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:08 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 31°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

996 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
30/ 33°
Áp suất

995 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Huyện Hiệp Hòa
Đã cập nhật 24 phút trước
Ít mây 30°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.3 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

5.18