Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:06 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Thấp/Cao

21°/37°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.33 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.55