Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:54 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.6°
Sáng/Tối
25.1/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 23.2°
Sáng/Tối
24.6/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 24.8°
Sáng/Tối
22/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27°
Sáng/Tối
24.2/ 34.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27°
Sáng/Tối
24.8/ 37.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.8/ 28.1°
Sáng/Tối
26.6/ 38.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.4/ 29.3°
Sáng/Tối
26.7/ 41.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.9/ 30.4°
Sáng/Tối
27.1/ 41.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.9/ 31.2°
Sáng/Tối
27.4/ 42.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.5/ 25.2°
Sáng/Tối
28.9/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 22.5°
Sáng/Tối
23.2/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 23.2°
Sáng/Tối
23/ 23.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 26.5°
Sáng/Tối
22.7/ 28.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

24.2°/32.6°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.37 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0