Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:38 | 22/05/2024
Thấp/Cao
28.8/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.7/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.8/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.7/ 32.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34.7/ 34°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.4/ 33.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.4/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.1/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 29°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Thấp/Cao

27.7°/34.4°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.18 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0