Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:12 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.4°
Sáng/Tối
25/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.8°
Sáng/Tối
24.3/ 31.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.4°
Sáng/Tối
25/ 32.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.9°
Sáng/Tối
25.8/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Thấp/Cao

24.3°/32.3°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.04 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0