Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:43 | 15/06/2024
Mây thưa 29.6°

Mây thưa

Cảm giác như 33.5°.

Thấp/Cao
27.3°/36.6°
Độ ẩm
74%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.63 km/giờ
Điểm ngưng
24.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
400.54
NH3
2.72
NO
0.01
NO2
5.66
O3
15.91
PM10
10.18
PM25
6.02
SO2
1.03

Thời tiết Xã Vĩnh Xương - Thị xã Tân Châu theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Vĩnh Xương - Thị xã Tân Châu trong 12h tới

Thời tiết Xã Vĩnh Xương - Thị xã Tân Châu những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Vĩnh Xương - Thị xã Tân Châu những ngày tới

Lượng mưa Xã Vĩnh Xương - Thị xã Tân Châu những ngày tới