Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:20 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
35.9/ 30.1°
Sáng/Tối
25.3/ 39.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.4/ 30.5°
Sáng/Tối
26.2/ 40.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.3/ 30.4°
Sáng/Tối
28.8/ 39.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.4/ 30.5°
Sáng/Tối
28.9/ 38.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 30.1°
Sáng/Tối
28.2/ 38.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.3/ 29.1°
Sáng/Tối
28.6/ 37.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.1/ 29.8°
Sáng/Tối
29/ 37.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 29°
Sáng/Tối
28.3/ 36°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 30.4°
Sáng/Tối
28.6/ 35.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 29.3°
Sáng/Tối
27.2/ 37.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 30.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Thấp/Cao

26.2°/41.3°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.02 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0