Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:29 | 15/06/2024
Mưa nhẹ 30.6°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36°.

Thấp/Cao
26.7°/36.7°
Độ ẩm
70%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.35 km/giờ
Điểm ngưng
23.7 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
333.79
NH3
2.28
NO
0
NO2
3.38
O3
25.39
PM10
6.41
PM25
4.09
SO2
0.71

Thời tiết Xã Tân An - Thị xã Tân Châu theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tân An - Thị xã Tân Châu trong 12h tới

Thời tiết Xã Tân An - Thị xã Tân Châu những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Tân An - Thị xã Tân Châu những ngày tới

Lượng mưa Xã Tân An - Thị xã Tân Châu những ngày tới