Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:20 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
30.2/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 26.7°
Sáng/Tối
27/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.1°
Sáng/Tối
25.4/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.7°
Sáng/Tối
25.3/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.5°
Sáng/Tối
25.3/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 25.1°
Sáng/Tối
26.3/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa vừa
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 26.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:26
Thấp/Cao

25.5°/30.1°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.27 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0