Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:46 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 30.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.4°
Sáng/Tối
24.4/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.5°
Sáng/Tối
24.3/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.6°
Sáng/Tối
25.4/ 32.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.7/ 33.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 32.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.3°
Sáng/Tối
24.9/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.9°
Sáng/Tối
24/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26.3°
Sáng/Tối
24.1/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 24.3°
Sáng/Tối
23.7/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 23.6°
Sáng/Tối
22.2/ 29.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:41
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Thấp/Cao

24°/33.3°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

3.15