Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:10 | 15/06/2024
Mây thưa 29.6°

Mây thưa

Cảm giác như 33.9°.

Thấp/Cao
26.3°/36.5°
Độ ẩm
73%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.22 km/giờ
Điểm ngưng
23.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
333.79
NH3
2.28
NO
0
NO2
3.38
O3
25.39
PM10
6.41
PM25
4.09
SO2
0.71

Thời tiết Phường Long Châu - Thị xã Tân Châu theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Long Châu - Thị xã Tân Châu trong 12h tới

Thời tiết Phường Long Châu - Thị xã Tân Châu những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phường Long Châu - Thị xã Tân Châu những ngày tới

Lượng mưa Phường Long Châu - Thị xã Tân Châu những ngày tới