Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:03 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.7/ 27.3°
Sáng/Tối
24.1/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.3/ 26.4°
Sáng/Tối
25.1/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26.5°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 26.9°
Sáng/Tối
24.5/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.9°
Sáng/Tối
25.5/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 28.2°
Sáng/Tối
25.1/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 32.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 28.1°
Sáng/Tối
24.6/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Thấp/Cao

24.6°/33.4°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.42 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0