Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:49 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.7/ 29.9°
Sáng/Tối
27.6/ 32.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 29.8°
Sáng/Tối
27.3/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.6/ 31.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 27.7°
Sáng/Tối
28.9/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.4°
Sáng/Tối
28.5/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.7/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.9°
Sáng/Tối
27.5/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 25.4°
Sáng/Tối
26/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 25.1°
Sáng/Tối
26.2/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Thấp/Cao

27.6°/37.8°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.41 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0