Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:50 | 03/12/2023
Thấp/Cao
25.5/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.1/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.6/ 31.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.3/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.3/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.8/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Thấp/Cao

24.5°/31°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.81 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0