Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:10 | 16/07/2024
Nhiều mây 26.1°

Nhiều mây

Cảm giác như 27.5°.

Thấp/Cao
24.1°/29.2°
Độ ẩm
83%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.08 km/giờ
Điểm ngưng
23.7 °C
Chỉ số UV
0.31

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
257.02
NH3
0.93
NO
0.05
NO2
1.69
O3
25.03
PM10
2.23
PM25
1.57
SO2
0.33

Thời tiết Xã Vĩnh Châu - Châu Đốc theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Vĩnh Châu - Châu Đốc trong 12h tới

Thời tiết Xã Vĩnh Châu - Châu Đốc những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Vĩnh Châu - Châu Đốc những ngày tới

Lượng mưa Xã Vĩnh Châu - Châu Đốc những ngày tới