Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:56 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
30.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 26.6°
Sáng/Tối
24.7/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 26.7°
Sáng/Tối
25.5/ 32.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.9/ 27.1°
Sáng/Tối
24.5/ 32.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26.5°
Sáng/Tối
24.6/ 31.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.4/ 25°
Sáng/Tối
25.8/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Thấp/Cao

24.2°/33.3°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

0.27