Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:21 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.2/ 27.6°
Sáng/Tối
24.1/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây rải rác

22:00

27.9°C / 31°C
Mây cụm Mây cụm
73%
2.42 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây cụm

01:00

27.2°C / 29.7°C
Mây cụm Mây cụm
78%
2.77 km/giờ

04:00

26.8°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
82%
1.63 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.28 km/giờ

10:00

30.1°C / 33.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
64%
1.79 km/giờ

13:00

30.9°C / 34.3°C
Mây cụm Mây cụm
61%
1.43 km/giờ

16:00

31.3°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
0.87 km/giờ

19:00

30°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.47 km/giờ

22:00

28°C / 29.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.18 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 25°
Sáng/Tối
24.2/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Nhiều mây

01:00

25°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.24 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
85%
1.57 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.46 km/giờ

10:00

29.1°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
3.04 km/giờ

13:00

32.7°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.59 km/giờ

16:00

33.9°C / 36.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
2.88 km/giờ

19:00

28.2°C / 31.1°C
Mây cụm Mây cụm
66%
2.79 km/giờ

22:00

25.2°C / 27°C
Mây thưa Mây thưa
72%
2.63 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26.3°
Sáng/Tối
24.2/ 32.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mây cụm

01:00

25°C / 25.1°C
Mây cụm Mây cụm
77%
2.24 km/giờ

04:00

24.3°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.55 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
86%
0.87 km/giờ

10:00

29.8°C / 33.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
68%
2.23 km/giờ

13:00

33°C / 36.6°C
Mây cụm Mây cụm
52%
2.51 km/giờ

16:00

33°C / 35.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
2.26 km/giờ

19:00

29.3°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.45 km/giờ

22:00

26.2°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
79%
3.22 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 27°
Sáng/Tối
24.9/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mưa nhẹ

01:00

25.9°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
82%
2.89 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
85%
0.22 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
84%
0.58 km/giờ

10:00

30.3°C / 33.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
66%
2.33 km/giờ

13:00

32.8°C / 36.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
53%
2.79 km/giờ

16:00

31.9°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
2.49 km/giờ

19:00

29.9°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.76 km/giờ

22:00

26.3°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.9 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25.6/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mây cụm

01:00

25.1°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.19 km/giờ

04:00

25.6°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
84%
1.41 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
83%
1.04 km/giờ

10:00

30.5°C / 33.5°C
Mây cụm Mây cụm
64%
2.33 km/giờ

13:00

33.5°C / 37.6°C
Mây cụm Mây cụm
52%
2.84 km/giờ

16:00

31.4°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
1.8 km/giờ

19:00

29.9°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.4 km/giờ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 28.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Thấp/Cao

24.9°/33.3°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0