Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:16 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
31.7/ 26.3°
Sáng/Tối
24.8/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mây cụm

16:00

30.3°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
0.85 km/giờ

19:00

28.3°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.14 km/giờ

22:00

26.9°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.53 km/giờ
Ngày/Đêm
31.6/ 28°
Sáng/Tối
25.6/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây cụm

01:00

25.4°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.95 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.97 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.9 km/giờ

10:00

30.7°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
67%
0.54 km/giờ

13:00

32.8°C / 36.3°C
Mây cụm Mây cụm
52%
2.09 km/giờ

16:00

33.7°C / 36.9°C
Mây cụm Mây cụm
51%
1.52 km/giờ

19:00

28.5°C / 31.9°C
Mây cụm Mây cụm
75%
2.65 km/giờ

22:00

27.1°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.35 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ

01:00

26.6°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.58 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.9 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.7 km/giờ

10:00

31°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.01 km/giờ

13:00

32.9°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
1.54 km/giờ

16:00

31.8°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
2.67 km/giờ

19:00

29.1°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
2.3 km/giờ

22:00

27.3°C / 29.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.42 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.9°
Sáng/Tối
24.8/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mây cụm

01:00

25.4°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.39 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.62 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.8°C
Mây cụm Mây cụm
88%
1.63 km/giờ

10:00

30.7°C / 34°C
Mây rải rác Mây rải rác
59%
3.02 km/giờ

13:00

32.9°C / 36.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
52%
2.25 km/giờ

16:00

33.6°C / 36.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
3.06 km/giờ

19:00

29.4°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.24 km/giờ

22:00

26.5°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.72 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Thấp/Cao

24.4°/33.6°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

5.57