Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:10 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
36.4/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.3/ 27.1°
Sáng/Tối
28.5/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 25.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26.9/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.3°
Sáng/Tối
26.9/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 25.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.8°
Sáng/Tối
25.6/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 24.5°
Sáng/Tối
23.3/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 26°
Sáng/Tối
27.5/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.6/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Thấp/Cao

26.6°/36.5°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.4 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0.79