Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:07 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 28.5°
Sáng/Tối
24.7/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.9°
Sáng/Tối
24.5/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.3°
Sáng/Tối
24.1/ 31.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.7°
Sáng/Tối
25/ 32.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.8°
Sáng/Tối
25.8/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.5°
Sáng/Tối
24.2/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.9°
Sáng/Tối
24.9/ 32.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.8°
Sáng/Tối
24.3/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 33.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 33.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.5°
Sáng/Tối
25.2/ 33.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25.5/ 32.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Thấp/Cao

24°/31.2°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.38 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0