Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:49 | 21/04/2024
Nhiều mây 27.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 30.8°.

Thấp/Cao
23.6°/34.1°
Độ ẩm
88%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.02 km/giờ
Điểm ngưng
24.9 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
687.6
NH3
3.26
NO
0
NO2
4.76
O3
66.52
PM10
47.34
PM25
42.59
SO2
4.05

Thời tiết Huyện Trấn Yên - Yên Bái theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trấn Yên - Yên Bái trong 12h tới

Thời tiết Huyện Trấn Yên - Yên Bái những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Trấn Yên - Yên Bái những ngày tới

Lượng mưa Huyện Trấn Yên - Yên Bái những ngày tới