Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:25 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 28.1°
Sáng/Tối
26.3/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.7°
Sáng/Tối
27.5/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 26.4°
Sáng/Tối
27.8/ 28.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.9°
Sáng/Tối
27/ 25.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.8/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.5°
Sáng/Tối
27.3/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.8°
Sáng/Tối
26.7/ 26.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25.9°
Sáng/Tối
26.9/ 25.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.6/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 29.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.7/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 29.8°
Sáng/Tối
27.7/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.8°
Sáng/Tối
28.3/ 27.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 29.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa vừa
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Thấp/Cao

27.8°/33.3°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

0