Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:07 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:12
Thấp/Cao

23°/36°

Độ ẩm

35%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0