Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 05:30 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
22/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Ít mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Ít mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:26
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:25
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:24
Mưa nhẹ
Huyện Trấn Yên
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Thấp/Cao

16°/27°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.36 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0