Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:50 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa vừa
Huyện Trấn Yên
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.33 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0