Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:30 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:36
Mưa nhẹ
Huyện Trấn Yên
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

8.04 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết