Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:52 | 26/05/2024
Nhiều mây 28.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 33.2°.

Thấp/Cao
25.7°/34°
Độ ẩm
80%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.01 km/giờ
Điểm ngưng
25.8 °C
Chỉ số UV
3.29

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
667.57
NH3
1.58
NO
0.09
NO2
1.99
O3
46.49
PM10
18.27
PM25
17.4
SO2
0.53

Thời tiết Xã Việt Thành - Huyện Trấn Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Việt Thành - Huyện Trấn Yên trong 12h tới

Thời tiết Xã Việt Thành - Huyện Trấn Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Việt Thành - Huyện Trấn Yên những ngày tới

Lượng mưa Xã Việt Thành - Huyện Trấn Yên những ngày tới