Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:19 | 15/06/2024
Mưa nhẹ 27.2°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32.7°.

Thấp/Cao
25.9°/33.9°
Độ ẩm
95%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.12 km/giờ
Điểm ngưng
26.1 °C
Chỉ số UV
0.89

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
420.57
NH3
1.31
NO
0.18
NO2
1.48
O3
17.7
PM10
8.37
PM25
7.65
SO2
0.37

Thời tiết Huyện Văn Yên - Yên Bái theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Yên - Yên Bái trong 12h tới

Thời tiết Huyện Văn Yên - Yên Bái những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Văn Yên - Yên Bái những ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Yên - Yên Bái những ngày tới