Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:57 | 23/06/2024
Mưa nhẹ 28.7°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32.4°.

Thấp/Cao
25.4°/31.8°
Độ ẩm
88%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.13 km/giờ
Điểm ngưng
26.7 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
540.73
NH3
2.25
NO
0
NO2
12.68
O3
25.75
PM10
15.84
PM25
14.55
SO2
6.56

Thời tiết Xã Báo Đáp - Huyện Trấn Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Báo Đáp - Huyện Trấn Yên trong 12h tới

Thời tiết Xã Báo Đáp - Huyện Trấn Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Báo Đáp - Huyện Trấn Yên những ngày tới

Lượng mưa Xã Báo Đáp - Huyện Trấn Yên những ngày tới