Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:00 | 23/06/2024
Nhiều mây 28.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 33.7°.

Thấp/Cao
25°/31.8°
Độ ẩm
86%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.29 km/giờ
Điểm ngưng
25.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
520.71
NH3
2.79
NO
0
NO2
13.2
O3
28.61
PM10
14.24
PM25
12.78
SO2
7.09

Thời tiết Xã Minh Quân - Huyện Trấn Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Minh Quân - Huyện Trấn Yên trong 12h tới

Thời tiết Xã Minh Quân - Huyện Trấn Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Minh Quân - Huyện Trấn Yên những ngày tới

Lượng mưa Xã Minh Quân - Huyện Trấn Yên những ngày tới