Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:54 | 23/07/2024
Mưa nhẹ 30.2°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37.7°.

Thấp/Cao
24.4°/31.2°
Độ ẩm
80%
Tầm nhìn
8.37 km
Gió
0.69 km/giờ
Điểm ngưng
26.2 °C
Chỉ số UV
11.73

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
277.04
NH3
0.89
NO
0.08
NO2
0.73
O3
25.75
PM10
1.93
PM25
1.52
SO2
0.25

Thời tiết Huyện Văn Chấn - Yên Bái theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Chấn - Yên Bái trong 12h tới

Thời tiết Huyện Văn Chấn - Yên Bái những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Văn Chấn - Yên Bái những ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Chấn - Yên Bái những ngày tới