Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:13 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:21
Nhiều mây
Huyện Trấn Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Thấp/Cao

16°/22°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

1.95