Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:39 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
34.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26.2/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.7°
Sáng/Tối
25.5/ 27.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.1/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.9°
Sáng/Tối
26.3/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.3°
Sáng/Tối
27.4/ 28.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.1°
Sáng/Tối
27.8/ 29.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28.3°
Sáng/Tối
27.3/ 28.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.5/ 30°
Sáng/Tối
27.3/ 31.1°
Áp suất

996 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Thấp/Cao

25.3°/31.6°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0