Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:39 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa vừa
Huyện Trấn Yên
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:55
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

9.48 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0