Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:22 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:40
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:48
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.99