Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:40 | 19/05/2022
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Huyện Trấn Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0