Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:21 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mây rải rác

13:00

23°C / 23°C
Mây rải rác Mây rải rác
69%
1.46 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
76%
1.17 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.45 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.45 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Ít mây

01:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.45 km/giờ

04:00

18°C / 19°C
Mây cụm Mây cụm
93%
0.42 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mây cụm Mây cụm
90%
0.2 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
68%
1.3 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.04 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.05 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.79 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
90%
0.85 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
90%
0.55 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
91%
0.45 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
90%
0.64 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.9 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.63 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.47 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.22 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.2 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.35 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.59 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.43 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.23 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.01 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.98 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.59 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.41 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:26
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.53 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.64 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.64 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.77 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.95 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.08 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.8 km/giờ

22:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.66 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:25
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.69 km/giờ

04:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.53 km/giờ

07:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.73 km/giờ

10:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.8 km/giờ
Huyện Trấn Yên
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây rải rác 23°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Thấp/Cao

18°/25°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

4.06