Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:49 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
30/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:46
Mưa vừa

07:00

25.2°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.42 km/giờ

10:00

28.1°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.81 km/giờ

13:00

31.4°C / 38.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
79%
0.88 km/giờ

16:00

30.3°C / 37.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
1.71 km/giờ

19:00

26.5°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.42 km/giờ

22:00

25.5°C / 27.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.1 km/giờ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.5°
Sáng/Tối
25.6/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:46
Mưa vừa

01:00

25.9°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.56 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.83 km/giờ

07:00

26.7°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.83 km/giờ

10:00

33°C / 38.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.05 km/giờ

13:00

34.9°C / 40.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
1.51 km/giờ

16:00

33.9°C / 39.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
1.03 km/giờ

19:00

27.7°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.68 km/giờ

22:00

26.8°C / 27.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.01 km/giờ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:45
Mưa vừa

01:00

26.1°C / 27.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.55 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.57 km/giờ

07:00

26.2°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.9 km/giờ

10:00

29.6°C / 36.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
0.59 km/giờ

13:00

33.7°C / 39.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
1.42 km/giờ

16:00

33.2°C / 39.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
0.74 km/giờ

19:00

29.8°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.06 km/giờ

22:00

26.6°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.68 km/giờ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.2°
Sáng/Tối
26.6/ 28.7°
Áp suất

999 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:45
Mưa nhẹ

01:00

26.8°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.91 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.63 km/giờ

07:00

26.9°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.27 km/giờ

10:00

31.2°C / 38.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
0.94 km/giờ

13:00

34.1°C / 41.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
1.72 km/giờ

16:00

31°C / 37.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.83 km/giờ

19:00

28.8°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.42 km/giờ

22:00

27.6°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.49 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 26.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:45
Mưa vừa

01:00

27°C / 27.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.53 km/giờ

04:00

26.4°C / 27.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.44 km/giờ

07:00

26.5°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.54 km/giờ

10:00

28.8°C / 35°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.01 km/giờ

13:00

28.3°C / 33.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.75 km/giờ

16:00

27.9°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.98 km/giờ

19:00

26.7°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.33 km/giờ

22:00

26.1°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.87 km/giờ
Ngày/Đêm
26.6/ 25°
Sáng/Tối
25.1/ 25.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:45
Mưa vừa

01:00

25.4°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.67 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.64 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:46
Thấp/Cao

24.3°/34.3°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0