Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:54 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:44
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 18°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:25
Mây cụm
Đã cập nhật 5 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:48
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.99