Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:11 | 27/11/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
19/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 12°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1026 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
17/ 10°
Sáng/Tối
8/ 11°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
13/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1027 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/
Sáng/Tối
8/ 12°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/
Sáng/Tối
9/ 13°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/
Sáng/Tối
8/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/
Sáng/Tối
8/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/
Sáng/Tối
9/ 13°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 10°
Sáng/Tối
8/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 12°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:25
Mây thưa
Huyện Trấn Yên
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

6.96 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0