Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:19 | 23/06/2024
Nhiều mây 25.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 27.1°.

Thấp/Cao
25.3°/35°
Độ ẩm
99%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.31 km/giờ
Điểm ngưng
25.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
433.92
NH3
3.04
NO
0.01
NO2
2.61
O3
10.37
PM10
9.17
PM25
8.21
SO2
0.92

Thời tiết Huyện Lục Yên - Yên Bái theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lục Yên - Yên Bái trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lục Yên - Yên Bái những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Lục Yên - Yên Bái những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lục Yên - Yên Bái những ngày tới