Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:46 | 21/04/2024
Mây cụm 28.6°

Mây cụm

Cảm giác như 33°.

Thấp/Cao
23.3°/34.5°
Độ ẩm
83%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.14 km/giờ
Điểm ngưng
25.2 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
614.17
NH3
6.65
NO
0
NO2
6.94
O3
82.25
PM10
47.66
PM25
37.8
SO2
5.48

Thời tiết Xã Tam Hợp - Huyện Bình Xuyên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tam Hợp - Huyện Bình Xuyên trong 12h tới

Thời tiết Xã Tam Hợp - Huyện Bình Xuyên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Tam Hợp - Huyện Bình Xuyên những ngày tới

Lượng mưa Xã Tam Hợp - Huyện Bình Xuyên những ngày tới