Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:58 | 29/05/2024
Mây rải rác 33.8°

Mây rải rác

Cảm giác như 40.3°.

Thấp/Cao
24.9°/35.5°
Độ ẩm
70%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.09 km/giờ
Điểm ngưng
27.8 °C
Chỉ số UV
7.59

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
640.87
NH3
2.66
NO
0.14
NO2
5.48
O3
97.28
PM10
39.17
PM25
30.43
SO2
4.35

Thời tiết Xã Quất Lưu - Huyện Bình Xuyên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Quất Lưu - Huyện Bình Xuyên trong 12h tới

Thời tiết Xã Quất Lưu - Huyện Bình Xuyên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Quất Lưu - Huyện Bình Xuyên những ngày tới

Lượng mưa Xã Quất Lưu - Huyện Bình Xuyên những ngày tới