Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:19 | 25/07/2024
Mây cụm 30.4°

Mây cụm

Cảm giác như 36.3°.

Thấp/Cao
27.5°/38.5°
Độ ẩm
77%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.48 km/giờ
Điểm ngưng
25.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
907.9
NH3
13.17
NO
0
NO2
18.34
O3
16.09
PM10
41.39
PM25
29.86
SO2
4.23

Thời tiết Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc những ngày tới