Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:47 | 16/07/2024
Mây cụm 22.1°

Mây cụm

Cảm giác như 23.5°.

Thấp/Cao
21.1°/29.3°
Độ ẩm
95%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.77 km/giờ
Điểm ngưng
21.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
907.9
NH3
20.77
NO
0.02
NO2
19.54
O3
8.05
PM10
37.51
PM25
33.07
SO2
5.07

Thời tiết Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc những ngày tới