Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:08 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 29.4°
Sáng/Tối
27.7/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27.4°
Sáng/Tối
26.7/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28°
Sáng/Tối
27.8/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 29.7°
Sáng/Tối
28.7/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 30.5°
Sáng/Tối
28.3/ 32.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 30.7°
Sáng/Tối
29.9/ 32.1°
Áp suất

998 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.7/ 31.7°
Sáng/Tối
28.1/ 32.2°
Áp suất

997 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa nhẹ 30.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Thấp/Cao

26.9°/33.5°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

0